Работейки като проститутка в Грьонинген?
В 2016 г., промени в политиката

Какво е необходимо?

 

  • Да разполагате с валиден документ за самоличност
  • а сте на възраст 21 или повече години
  • а сте регистрирани в Търговската камара
  • да се явите на интервю в община ронинген
  • Да разполагате с доказателство за п~рΡоведено интервю съгласно чл. 3.13 от (Тбщинска наредба на Хронинген с номер на карта

 

Запишете си час за интервю в община Хронинген

Можетеа се запишете по телефона на номерΡ 050 367 4 00, от понеделник до петък, от 14:00 до 16:00 часа, или на място на гишето на
Общинската з~д~ рΡавна служба на пл. „Ханзеплейн” Ns 120 9713GW Хронинген — всеки петък следоdед от 14:д0 до 16:00 часа.
 
Носете със себе си регистрацията в Търговската
камара и валиден паспорт или лична карта На място ще Ви бъде направена снимка за картата.
 
Приемно време за интервю: вторник от 13:00 до 15:00 часа и четвъртък от 14:~0 до 16:00
часа в община Х~~p онинген на адрес: пл.,

 
Харм Бъйтерплейн” .Ns 1
9723 ZR
Хронинген